Tek bir ekrandan tüm hesaplarınızın özetini alın

Bütçe hazırlayan işletmeler hedeflerini bütçeler sayesinde objektif bir şekilde değerlendirme imkanı bulurlar. Bütçeler işletmelerin gerçek olanaklarını rakamlarla resmeder.

Kobaküs, işletmelerin gelir-gider akışlarını anlık olarak görüntülemesine ve bu sayede bütçelerini yönetmelerine yardımcı olur. İşletmelerin bütçe durumlarını anlık görüntüleyerek ve geçmiş işlem verilerini kullanarak geleceğe yönelik bütçe önerisinde bulunur.

Bütçe planlamasını kolaylaştırarak, şirketler harcamalarını proaktif olarak yönetebilir ve harcama davranışları hakkında bilgi edinebilirler. Kobaküs, bütçe planlaması ile ilgili zamanında bildirimlerde bulunarak, hedeflere ulaşmak için izlenebilecek yol alternatiflerini ve en uygun yolu belirlemeyi sağlar.

KOBAKÜS İLE BÜTÇE YÖNETİMİ

  • Kobaküs, sapmaların ve verimsizliğin erken aşamalarda fark edilmesini sağlar.
  • Kobaküs, faaliyetlere yön veren tahsilat politikaları, stok politikaları gibi politikaların zamanında sorgulanmasını sağlar.
  • Kobaküs, kullanıcıları bütçe oluşturma konusunda yönlendirir.
  • Gelir, gider ve faturalar için üst düzey kategorileri görüntüler.


  • Kobaküs, kullanıcılarına, her bir kategoride harcadıkları kalemlerle ilgili bilgilendirmek için geçmiş verileri gösterir.
  • Kobaküs işletme geleceğinin somut verilerle değerlendirilmesini sağlar.
  • İşletme bünyesindeki yöneticilerin tahmin üretme ve öngörü yeteneklerini geliştirir.
  • Bütçe dönemi içerisindeki faaliyetleri ölçümlemek için bir cetvel sunar.

Kobaküs'ü ücretsiz deneyin

Kredi kartı gerekmeden ücretsiz deneyin, memnun kalırsanız abone olun.