Açık bankacılık, en basit anlatımı ile üçüncü kişi hizmet sağlayıcılara, kullanıcıların izinleri dahilinde inansal bilgilerine erişmelerini ve işlem gerçekleştirebilmelerini sağlayan güvenli bir yöntem olarak tanımlanabilir. Bu sayede bu bilgilere erişen üçüncü kişi hizmet sağlayıcılar tarafından müşteriler için yeni inansal ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi, inansal ürün ve hizmetlere ilişkin şeffalık ve rekabetin artırılması ve böylece müşteriler için inansal hayatın kolaylaştırılması ve müşteri deneyiminin artırılması hedeleniyor.

Açık bankacılık, üçüncü kişi hizmet sağlayıcıların kullanıcıların finansal bilgilerine onların rızaları ile ve belirlenmiş koşullarla erişmelerine imkan sağlayan API gibi güvenli yöntem ve teknolojiler, olarak tanımlanabilir.

Açık bankacılığın makro amaçları:

  • Yeni inansal ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi,
  • Finans sektöründe şeffalık ve rekabetin artırılması,
  • Finansal hayatın kolaylaştırılması,
  • Finansal kapsayıcılığın artırılması,
  • Müşteri deneyiminin iyileştirilmesi